Gegevensbescherming

PrivacybeleidTenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de gegevens heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonsgegevens": alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en in logboekgegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de geraadpleegde pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanuit ons overwegend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te verzekeren en ons aanbod te verbeteren.

Bestellingen voor klantenaccounts

Klantenrekening
Wanneer u een klantenrekening opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar is aangegeven. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de herroeping. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen .
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Een niet-levering heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden afgesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Een overdracht van uw gegevens vindt bijvoorbeeld plaats aan de door u geselecteerde postorderbedrijven en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Nieuwsbrief
Gebruik van het e-mailadres voor de verzending van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafwikkeling uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor de verzending van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, totdat deze wordt ingetrokken. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.


Betalingsserviceprovider
Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het Privacybeleid van PayPal van toepassing. Dit is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het computersysteem van een gebruiker in of door de internetbrowser worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het mogelijk maakt de browser te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden ingesteld en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert, en het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Hoe u de cookies kunt beheren (o.a. ook deactiveren) in de belangrijkste browsers kunt u vinden door te klikken op de volgende links:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)


Technisch noodzakelijkecookies
Voor zover de volgende gegevens zijn vermeld Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser ook na een paginawijziging kunnen herkennen en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 letter f DSGVO vanuit ons gerechtvaardigd belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod te garanderen.
U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Advertising Affiliate


Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit kader, conversie tracking (evaluatie van de bezoekersactiviteit). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Voor zover u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bedrijf dat is aangesloten bij Google en dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent geleid. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om cookies te traceren op de websites van adverteerders.
De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en doorgestuurd is naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Wij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Google heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de US-EU Privacy Shield Agreement en heeft zich verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de herroeping.
Meer informatie en de Google-gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/ (https://www.google.de/policies/privacy/)Gebruik van het ADCELL-partnerprogramma
Wij gebruiken het "ADCELL"-partnerprogramma van Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn; "ADCELL").
Wanneer u op een advertentie met een partnerlink klikt, plaatst ADCELL een cookie op uw computer voor het bijhouden van de conversie. De cookies hebben tot doel om binnen het partnerprogramma de facturering te corrigeren door het succes van een reclamemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en de herkomst van de bestelling is te herleiden tot de adverteerder. ADCELL gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Hiermee kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's worden geëvalueerd.
De door cookies en tracking-pixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt overgebracht naar een ADCELL-server en daar opgeslagen. ADCELL kan onder andere herkennen dat op de partnerlink op deze website is geklikt. Onder bepaalde omstandigheden kan ADCELL deze (geanonimiseerde) informatie doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO (Duitse wet op de gegevensbescherming), omdat wij het succes van de partnerreclame en de daarmee samenhangende correcte verantwoording van de provisies in het kader van het partnerprogramma willen meten. U heeft het recht om op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het volgen door ADCELL hier deactiveren https://www.adcell.de/datenschutz (https://www.adcell.de/datenschutz). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Plug-ins

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bedrijf dat is aangesloten bij Google en dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze applicatie wordt gebruikt voor het beheer van JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt voor het implementeren van tracking- en analysetools. De gegevensverwerking dient om onze website te ontwerpen en te optimaliseren om aan uw behoeften te voldoen.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt ook geen persoonlijke gegevens. Het maakt het echter wel mogelijk om verdere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html).

Rechten van de betrokken personen en opslagtermijn
Opslagtermijn
Na de volledige verwerking van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke, bewaartermijnen en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u recht op de volgende rechten in overeenstemming met art. 15 tot 20 DSGVO: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op de overdraagbaarheid van de gegevens.
Daarnaast heeft u volgens art. 21 lid 1 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 f DSGVO en tegen verwerking met het oog op directe reclame.

Neem op verzoek contact met ons op.

De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bezwaarrecht
Indien de hier vermelde verwerkingen van persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het DPA, heeft u het recht om te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen deze verwerkingen om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra u dat heeft gedaan, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing.

laatste update: 23.10.2019